Kliknij, by przejrzeć inwestycje

Kliknij, by przeczytać Program wyborczy

Szanowni Państwo,

Do kolejnych wyborów staję w poczuciu odpowiedzialności za naszą samorządową wspólnotę. Pragnę wraz z zespołem radnych kontynuować rozpoczęty 16 lat temu proces modernizacji gminy.

Niemal we wszystkich obszarach, takich jak infrastruktura, edukacja, kultura, bezpieczeństwo zmiany widać gołym okiem. Pozostały jednak problemy jeszcze nie załatwione bądź takie, które zrodziły się w związku z dynamicznym rozwojem. Przedstawiam więc Państwu informację na temat naszych dokonań, a także celów, jakie pragniemy osiągnąć w nadchodzącej kadencji.

Praca na stanowisku wójta zawsze była dla mnie pasją, a jej celem – stworzenie gminy nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej mieszkańcom.

Mam nadzieję, że zarówno dotychczasowe osiągnięcia, jak i propozycje planów na najbliższe lata, zostaną przez Państwa pozytywnie ocenione w nadchodzących wyborach samorządowych.

PROGRAM WYBORCZY

KOMUNIKACJA

 1. Bezpłatne przejazdy autobusowe dla dzieci i młodzieży uczącej się (do lat 20), dojeżdżającej do Gdańska i Pruszcza Gdańskiego – od 1 marca 2019 r.
 2. Dostosowanie komunikacji autobusowej do potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie liczby połączeń. Wprowadzenie nocnych weekendowych przejazdów w czasie wakacji letnich.
 3. Podjęcie starań o zwiększenie ilości połączeń SKM.

EDUKACJA

 1. Uzupełnienie sieci placówek oświatowych poprzez budowę nowej szkoły w Jagatowie oraz modernizację budynku szkoły w Wojanowie.
 2. Wprowadzenie bezpłatnej nauki pływania dla uczniów szkół po wybudowaniu gminnego basenu.
 3. Budowa gminnego przedszkola i żłobka w Juszkowie (na podstawie uzyskanego już pozwolenia na budowę) oraz w innych miejscowościach gminy.
 4. Wprowadzenie zajęć z robotyki we wszystkich gminnych szkołach.

INFRASTRUKTURA

 1. Budowa dróg, w tym na obszarach rolnych.
 2. Rozbudowa kanalizacji sanitarnych, w tym
  • budowa tzw. kolektora żuławskiego wraz z siecią lokalną,
  • sukcesywne uzupełnianie sieci kanalizacyjnej.
 3. Budowa brakujących odcinków tras rowerowych w celu stworzenia sieci połączonych tras rowerowych, pozwalających na bezpieczną, rodzinną rekreację po terenie naszej gminy, m.in.:
  • Pruszcz Gdański – Rokitnica – Wiślina,
  • Jagatowo (od ul. Żurawiej do ronda),
  • Rusocin – Wojanowo – ul. Prosta.
 4. Kontynuacja Gminnego Programu Ochrony Środowiska (w tym dotacje na zakup paneli fotowoltaicznych dla mieszkańców gminy).

KULTURA, REKREACJA, CZAS WOLNY

 1. Budowa kolejnych obiektów sportowo-rekreacyjnych, m.in. w Borkowie, Straszynie, Rusocinie i Przejazdowie.
 2. Budowa gminnego basenu.
 3. Rozwój programu aktywizacji seniorów – Akademia Seniora, kursy, szkolenia, spotkania.
 4. Wzbogacenie oferty czasu wolego i integracja mieszkańców.

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Stworzenie gminnego systemu monitorowania on-line stanu wód i jakości powietrza.
 2. Rozbudowa strażnic i doposażenie jednostek OSP.
 3. Stworzenie gminnego systemu ostrzegania mieszkańców przed zagrożeniami.

PRZYJAZNY URZĄD

 1. Oddanie do dyspozycji mieszkańców nowej siedziby Urzędu Gminy z parkingiem i infrastrukturą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 2. Elektronizacja usług, m.in. opłat i podatków z możliwością kontroli indywidualnego stanu rozliczeń on-line.
 3. Kontynuacja współpracy z organizacjami pozarządowymi.